twitter
google
youtube

Winkel Informationen

3,6 mm Linse mit 67° Winkel 

( FI8908W standart, FI8918W standart, FI8904W optional)


6mm Linse 42° Winkel

FI8904W standart

6mm Linse mit 35° Winkel

( FI8905W, 6mm)

8mm Linse mit 25° Winkelspan

( FI8905W, 8mm)

12mm Linse mit 18° Winkel

( FI8905W, 12mm)